STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent đường mật Endoscopic Biliary Stent (BIS) System without anchor Allium Ltd Allium Ltd Dùng để can thiệp giúp mở thông tuyến đường mật, niệu quản và tiền liệt tuyến Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Stent niệu quản đường niệu Retrograde Ureteral Stent (URS) System without anchor Allium Ltd Allium Ltd Dùng để can thiệp giúp mở thông tuyến đường mật, niệu quản và tiền liệt tuyến Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Stent tiền liệt tuyến Triangular Prostatic Urethral Stent ( TPS) System; Bulbar Urethral Stent (BUS) System; Triangular Prostatic Urethral Stent ( TPS) System; Round Proterior Urethral Stent ( RPS) System Allium Ltd Allium Ltd Dùng để can thiệp giúp mở thông tuyến đường mật, niệu quản và tiền liệt tuyến Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B