STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt âm đạo XYMINAL Innate S.r.l Lo.Li Pharma S.r.l Tăng cường khả năng thụ thai và mang thai trong thời kỳ rụng trứng. Thúc đẩy và tạo môi trường thuận lợi cho tinh trùng. Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B