STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm khí hút trung tâm VACUUM PLANT 4x11KW Heyer Aerotech GmbH Heyer Aerotech GmbH Liên kết các thiết bị khí hút để đảm bảo áp lực hút chân không đảm bảo cho mục đích điều trị bệnh nhân và chất lượng khí thải ra môi trường là vô khuẩn. (Không bao gồm đường ống dẫn khí và điểm kết nối đến bệnh nhân) Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Trạm cung cấp khí Oxy, khí N2O, khí CO2 AGS160D/O2 AGS35/N2O AGS35/CO2 Heyer Aerotech GmbH Heyer Aerotech GmbH Kết nối các bình khí dạng nén vào để cung cấp khí khi kết nối vào hệ thống khí. Đảm bảo mức độ ổn định về áp lực và khả năng cung cấp khí liên tục Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Trạm khí nén trung tâm COMPRESSED AIR PLANT 4x16.5 KW Heyer Aerotech GmbH Heyer Aerotech GmbH Liên kết các thiết bị khí nén để đảm bảo chất lượng khí đạt tiêu chuẩn khí nén dùng trong y tế tại điểm đầu ra của trung tâm khí (không bao gồm chất lượng khí kết nối đến bệnh nhân) Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Trạm hút khí thải gây mê AGSS PLANT Heyer Aerotech GmbH Heyer Aerotech GmbH Liên kết các thiết bị hút đảm bảo áp lực hút để hút khí thải gây mê (Không bao gồm đường ống dẫn khí và điểm kết nối đến bệnh nhân) Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bảng báo động khí y tế trung tâm (kèm phụ kiện lắp đặt) 5412116 Heyer Aerotech GmbH Heyer Aerotech GmbH Dùng để hiển thị áp lực các loại khí và báo động khi khí quá thấp hoặc quá cao Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B