STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 IVD ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FACS™ Lysing Solution Antibodies, Inc. Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences BD FACS™ Lysing Solution dùng để ly giải các tế bào hồng cầu cho các ứng dụng trên hệ thống phân tích dòng chảy tế bào. Nó có thể được sử dụng trong cả quy trình ly giải/rửa và ly giải/không rửa.. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B