STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ Trữ Máu XC series Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd, Trung Quốc Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd, Trung Quốc dùng để trữ máu trong các cơ sở y tế Quy tắc 2 TTBYT Loại B