STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 IVD bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FC Beads 2-Color Kit Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences Kit được sử dụng để thiết lập bù trừ huỳnh quang cho hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy của BD. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A