STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 I.V. Catheter - Kim luồn tĩnh mạch SH0615 SH0613 SH0614 Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Được sử dụng để tiếp cận tĩnh mạch để đưa dịch truyền vào cơ thể. Quy tắc 7 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Disposable Connecting Extension Tubes - Ống nối nối dài dùng một lần SH051001 Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Được sử dụng để kết nối nhiều thiết bị truyền dịch cùng một lúc. Quy tắc 2 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 I.V. Flow Regulators – Bộ điều chỉnh lưu lượng SH0513 Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Điều chỉnh dòng chảy của dịch truyền từ bộ truyền dịch đến ống truyền tĩnh mạch với tốc độ, lưu lượng dòng chảy ổn định. Quy tắc 2 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Safety Syringe for Single Use - Ống tiêm an toàn sử dụng 1 lần SH0604 Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Bơm dịch truyền, thuốc trực tiếp vào mạch máu với cơ chế nắp đậy an toàn giảm nguy cơ bị thương do kim tiêm cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Quy tắc 6 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Sterile Safety Scalp Vein Sets for Single Use - Bộ kim cánh bướm an toàn, sử dụng một lần SH0607 Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Được sử dụng để tiếp cận tĩnh mạch để đưa dịch truyền vào cơ thể, có bộ phận cánh bướm giúp cố định kim trên da, đễ dàng truyền thuốc khi cần thiết. Quy tắc 7 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Three-way Stopcocks – Khóa ba chạc SH0506 Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Seasight Medical Instruments Co., Ltd. – Trung Quốc Hỗ trợ bơm thuốc vào đường tĩnh mạch, kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối ngăn rò rỉ dịch truyền. Quy tắc 2 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B