STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ lấy sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và niệu quản Theo danh mục đính kèm Cook Incorrporated Cook Incorrporated Dùng lấy sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và niệu quản Qui tắc 5.4 TTBYT Loại B