STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử mỡ máu CHOL-89 Theo phụ lục MediUSA Inc. Que thử mỡ máu là một bộ phận của máy đo mỡ máu. Nó giúp người dùng đo được chỉ số cholesterol trong máu chích từ đầu ngón tay. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C