STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxi trong máu cảm biến đầu ngón tay SPo2 Chido Shenzhen Fitconn Technology Co.,Ltd Shenzhen Fitconn Technology Co.,Ltd Đo nồng độ oxi trong máu cảm biến đầu ngón tay SPo2 Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C