STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NIPRO Blood Transfusion Set (Dây truyền máu) IS2101TH_NST; IS2101TH-G_NST Amsino Medical (Kunshan)Co., LTD., China Amsino International, Inc, USA Dây truyền máu được sử dụng để truyền máu cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 I.V Administration set Bộ dây truyền dịch (không kim) ISA-001AS_NST; ISA-002AS_NST; ISA-003AS_NST; ISA-004AS_NST; ISA-005AS_NST Amsino Medical (Kunshan)Co., LTD., China Amsino International, Inc, USA Dùng truyền dịch/thuốc qua đường tĩnh mạch Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B