STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy theo dõi bệnh nhân BPM-190, BPM-1010, BPM-1010-P, BPM- 1200, BPM-1200-P, BPM-770, BFM-900, BFM-900 L Bionics Co.,Ltd Bionics Co.,Ltd Dùng đẻ theo dõi bệnh nhân Quy tắc 10 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
2 Máy điện tim BCM-300. BCM-600 Bionics Co.,Ltd Bionics Co.,Ltd Dùng để đo điện tim Quy tắc 10 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
3 Máy đo nồng độ oxy Palmcare Plus Bionics Co.,Ltd Bionics Co.,Ltd dùng để đo nồng độ oxy Quy tắc 10 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại B