STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da Seplou Percutanceous Nephrostomy Set Seplou, Inc Seplou, Inc Dùng để chọc và dẫn lưu dịch thận qua da Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da Seplou Catheter Seplou, Inc. Seplou, Inc. Dùng để dẫn lưu nước tiểu từ niệu quản ra Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông JJ Seplou Ureteral Stent Seplou, Inc Seplou, Inc Dùng để nong niệu quản Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dây dẫn đường dùng trong niệu quản Seplou Guide wire Seplou, Inc Seplou, Inc Dùng để dẫn đường đặt Sonde niệu quản Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
5 Miếng dán phẫu thuật chuyên dùng cho tán sỏi qua da Seplou Surgidrape Seplou, Inc Seplou, Inc Dùng để dán vào vùng phẫu thuật qua da Quy tắc 7, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B