STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Ruột huyết áp kế ST- DG22 Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd Dùng để thay thế vào các máy đo huyết áp Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện: Bo huyết áp kế ST-DG21 Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd Dùng để thay thế vào các máy đo huyết áp Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B