STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút mũi HTEA1001 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Hút dịch mũi xoang giúp làm sạch đường thở Quy tắc 7, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thổi giấy HTOT01 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Ống thổi giấy sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp Quy tắc 2, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B