STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Giúp phát hiện ngày rụng trứng Quy tắc 4, phần III, phụ lục I TTBYT Loại B