STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp bộ dấu chụp răng TCS ;TCL Innobiosurg Co., Ltd. Innobiosurg Co., Ltd. Sử dụng để lấy dấu lần cuối cùng và được chôn trong vật liệu lấy dấu "Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT " TTBYT Loại A