STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ lành thương HISH4001 ; HISH4002 ; HISH4003 ; HISH4004 ; HISH4501 ; HISH4502 ; HISH4503 ; HISH4504 ; HISH5001 ; HISH5002 ; HISH5003 ; HISH5004 ; HISH5501 ; HISH5502 ; HISH5503 ; HISH5504 ; HISH6001 ; HISH6002 ; HISH6003 ; HISH6004 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Trụ lành thương (Healing abutments) được gắn vào trụ implant cho mô nướu phát triển quanh trụ lành thương, giúp mô nướu lành lại xung quanh vị trí cấy ghép. Khi nướu đã lành, abutment sẽ được đặt để phục hình có thể được kết hợp với implant. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ khớp nối OSH4014 ; OSH4024 ; OSH4034 ; OSH4044 ; OSH4514 ; OSH4524 ; OSH4534 ; OSH4544 ; OSH5014 ; OSH5024 ; OSH5034 ; OSH5044 ; OSH5514 ; OSH5524 ; OSH5534 ; OSH5544 ; OSH6014 ; OSH6024 ; OSH6034 ; OSH6044 ; OSH6514 ; OSH6524 ; OSH6534 ; OSH6544 ; OSH4016 ; OSH4026 ; OSH4036 ; OSH4046 ; OSH4516 ; OSH4526 ; OSH4536 ; OSH4546 ; OSH5016 ; OSH5026 ; OSH5036 ; OSH5046 ; OSH5516 ; OSH5526 ; OSH5536 ; OSH5546 ; OSH6016 ; OSH6026 ; OSH6036 ; OSH6046 ; OSH6516 ; OSH6526 ; OSH6536 ; OSH6546 ; OSH4018 ; OSH4028 ; OSH4038 ; OSH4048 ; OSH4518 ; OSH4528 ; OSH4538 ; OSH4548 ; OSH5018 ; OSH5028 ; OSH5038 ; OSH5048 ; OSH5518 ; OSH5528 ; OSH5538 ; OSH5548 ; OSH6018 ; OSH6028 ; OSH6038 ; OSH6048 ; OSH6518 ; OSH6528 ; OSH6538 ; OSH6548 ; OSN4014 ; OSN4024 ; OSN4034 ; OSN4044 ; OSN4514 ; OSN4524 ; OSN4534 ; OSN4544 ; OSN5014 ; OSN5024 ; OSN5034 ; OSN5044 ; OSN5514 ; OSN5524 ; OSN5534 ; OSN5544 ; OSN6014 ; OSN6024 ; OSN6034 ; OSN6044 ; OSN6514 ; OSN6524 ; OSN6534 ; OSN6544 ; OSN4018 ; OSN4028 ; OSN4038 ; OSN4048 ; OSN4518 ; OSN4528 ; OSN4538 ; OSN4548 ; OSN5018 ; OSN5028 ; OSN5038 ; OSN5048 ; OSN5518 ; OSN5528 ; OSN5538 ; OSN5548 ; OSN6018 ; OSN6028 ; OSN6038 ; OSN6048 ; OSN6518 ; OSN6528 ; OSN6538 ; OSN6548 ; OSN4016 ; OSN4026 ; OSN4036 ; OSN4046 ; OSN4516 ; OSN4526 ; OSN4536 ; OSN4546 ; OSN5016 ; OSN5026 ; OSN5036 ; OSN5046 ; OSN5516 ; OSN5526 ; OSN5536 ; OSN5546 ; OSN6016 ; OSN6026 ; OSN6036 ; OSN6046 ; OSN6516 ; OSN6526 ; OSN6536 ; OSN6546 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ nắp trụ lành thương MAC48R Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Nắp khớp nối abutment là nắp bảo vệ khoang miệng bằng cách che tạm thời trụ abutment. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ khớp nối MPLP40ST; MPLP40BT ;MPLP45ST; MPLP45BT; MPLP55ST ;MPLP55BT Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được dùng để kiểm soát chiều cao khớp cắn của bệnh nhân trong quá trình sản xuất mão sáp Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
5 Nắp trụ lành thương MP CAP4.0S ;MP CAP4.5S; MP CAP5.5S; MP CAP4.0L ;MP CAP4.5L ;MP CAP5.5L Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Nắp lành thương được sử dụng để đảm bảo sự kết nối của abutment trong quá trình sản xuất phục hình sau khi hoàn tất quá trình tích hợp xương Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bộ khớp nối MC40H1020A; MC40H1020D ;MC40N1020A; MC40N1020D Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng trong quá trình phục hình, cho các trường hợp các khớp nối abutment không đáp ứng được hình dạng phục hình. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
7 Mũi khoan MDNS ;MDSS ;MDMS; MDLS Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Magic Half Drill kết nối với động cơ phẫu thuật và nó sử dụng trong xử lý hốc xương ổ răng. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
8 Bộ khớp nối SMAH4002AS ;SMAH4003AS Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
9 Bộ khớp nối SMAH4004AS ; SMAH4005AS ; SMAH4006AS ; SMAH4502AS ; SMAH4503AS ; SMAH4504AS ; SMAH4505AS ; SMAH4506AS ; SMAH5502AS ; SMAH5503AS ; SMAH5504AS ; SMAH5505AS ; SMAH5506AS ; SMAN4002AS ; SMAN4003AS ; SMAN4004AS ; SMAN4005AS ; SMAN4006AS ; SMAN4502AS ; SMAN4503AS ; SMAN4504AS ; SMAN4505AS ; SMAN4506AS ; SMAN5502AS ; SMAN5503AS ; SMAN5504AS ; SMAN5505AS ; SMAN5506AS ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
10 Vít bộ quét vị trí chân trụ răng MSCS ;MSCSN Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được dùng để gắn vào chân trụ răng với mục đích xác định và quét vị trí của chân trụ răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
11 Nắp trụ lành thương FDHC4001 ; FDHC4002 ; FDHC4003 ; FDHC4004 ; FDHC4005 ; FDHC4006 ; FDHC4007 ; FDHC4008 ; FDHC4501 ; FDHC4502 ; FDHC4503 ; FDHC4504 ; FDHC4505 ; FDHC4506 ; FDHC4507 ; FDHC4508 ; FDHC5001 ; FDHC5002 ; FDHC5003 ; FDHC5004 ; FDHC5005 ; FDHC5006 ; FDHC5007 ; FDHC5008 ; FDHC5501 ; FDHC5502 ; FDHC5503 ; FDHC5504 ; FDHC5505 ; FDHC5506 ; FDHC5507 ; FDHC5508 ; FDHC6001 ; FDHC6002 ; FDHC6003 ; FDHC6004 ; FDHC6005 ; FDHC6006 ; FDHC6007 ; FDHC6008 ; FDHC6501 ; FDHC6502 ; FDHC6503 ; FDHC6504 ; FDHC6505 ; FDHC6506 ; FDHC6507 ; FDHC6508 ; FDHC7001 ; FDHC7002 ; FDHC7003 ; FDHC7004 ; FDHC7005 ; FDHC7006 ; FDHC7007 ; FDHC7008 ; FDHC7501 ; FDHC7502 ; FDHC7503 ; FDHC7504 ; FDHC7505 ; FDHC7506 ; FDHC7507 ; FDHC7508 ; FDHC8001 ; FDHC8002 ; FDHC8003 ; FDHC8004 ; FDHC8005 ; FDHC8006 ; FDHC8007 ; FDHC8008 ; FDHC8501 ; FDHC8502 ; FDHC8503 ; FDHC8504 ; FDHC8505 ; FDHC8506 ; FDHC8507 ; FDHC8508 ; FDHC9001 ; FDHC9002 ; FDHC9003 ; FDHC9004 ; FDHC9005 ; FDHC9006 ; FDHC9007 ; FDHC9008 ; Innobiosurg Co., Ltd 44-19, Techno 10-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea Nắp lành thương được sử dụng để đảm bảo sự kết nối của abutment trong quá trình sản xuất phục hình sau khi hoàn tất quá trình tích hợp xương. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
12 Nắp trụ lành thương MDHC4001 ; MDHC4002 ; MDHC4003 ; MDHC4004 ; MDHC4005 ; MDHC4501 ; MDHC4502 ; MDHC4503 ; MDHC4504 ; MDHC4505 ; MDHC5001 ; MDHC5002 ; MDHC5003 ; MDHC5004 ; MDHC5005 ; MDHC5501 ; MDHC5502 ; MDHC5503 ; MDHC5504 ; MDHC5505 ; MDHC6001 ; MDHC6002 ; MDHC6003 ; MDHC6004 ; MDHC6005 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Nắp lành thương được sử dụng để đảm bảo sự kết nối của abutment trong quá trình sản xuất phục hình sau khi hoàn tất quá trình tích hợp xương. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
13 Chân trụ răng phục hình hàm giả tháo lắp M4104 ; M4204 ; M4304 ; M4404 ; M4504 ; M4604 ; M4704 ; M4804 ; M4108 ; M4208 ; M4308 ; M4408 ; M4508 ; M4608 ; M4708 ; M4808 ; M4112 ; M4212 ; M4312 ; M4412 ; M4512 ; M4612 ; M4712 ; M4812 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Hệ thống Magic Motion dùng trong phục hồi chức năng từng phần hoặc toàn phần của răng bị mất trong phục hình hàm tháo lắp Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
14 Chân trụ răng phục hình hàm giả tháo lắp M3104 ; M3204 ; M3304 ; M3404 ; M3504 ; M3604 ; M3704 ; M3804 ; M3108 ; M3208 ; M3308 ; M3408 ; M3508 ; M3608 ; M3708 ; M3808 ; M3112 ; M3212 ; M3312 ; M3412 ; M3512 ; M3612 ; M3712 ; M3812 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Hệ thống Magic Motion dùng trong phục hồi chức năng từng phần hoặc toàn phần của răng bị mất trong phục hình hàm tháo lắp Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
15 Phụ kiện hệ thống phục hình hàm giả tháo lắp MMR ;MMOR ;MMOB ;MMRO Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Magic Guide House và O-ring được sử dụng để cố định và ổn định hàm giả tháo lắp. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
16 Hệ thống phục hình răng giả hàm tháo lắp GHP Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Hệ thống dùng trong phục hình hàm giả tháo lắp, gồm (Guide Housing Positioner Angle + Guide Housing Positioner Body+ Resin Protector +Angulator Carrier + Guide Housing Positioner Driver) Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
17 Chốt định vị HA0 ; HA2 ; HA4 ; HA6 ; HA8 ; HA10 ; HA12 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Phụ kiện dùng trong phục hình hàm giả tháo lắp Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
18 Đế định vị HB1 ; HB2 ; HB3 ; HB4 ; HB5 ; HB6 ; HB7 ; HB8 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được sử dụng để xác định góc của đế định vị và chân trụ răng fixture Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
19 Vòng nhựa bảo vệ RP ;RP03 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Resin Protector là một sản phẩm được sử dụng để bảo vệ răng giả không chạm vào nhựa Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
20 Giá đỡ điều chỉnh góc MGPAH Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Giá đỡ được sử dụng để ghép nối chốt định vị với đế định vị và điều chỉnh góc độ. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
21 Vít vặn khớp nối ATCS ;MTCS Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng để cố định abutment Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
22 Chân trụ răng 450M4007S ; 451M4007S ; 452M4007S ; 453M4007S ; 454M4007S ; 455M4007S ; 456M4007S ; 457M4007S ; 458M4007S ; 459M4007S ; 4510M4007S ; 450M4008S ; 451M4008S ; 452M4008S ; 453M4008S ; 454M4008S ; 455M4008S ; 456M4008S ; 457M4008S ; 458M4008S ; 459M4008S ; 4510M4008S ; 450M4009S ; 451M4009S ; 452M4009S ; 453M4009S ; 454M4009S ; 455M4009S ; 456M4009S ; 457M4009S ; 458M4009S ; 459M4009S ; 4510M4009S ; 450M4010S ; 451M4010S ; 452M4010S ; 453M4010S ; 454M4010S ; 455M4010S ; 456M4010S ; 457M4010S ; 458M4010S ; 459M4010S ; 4510M4010S ; 450M4011S ; 451M4011S ; 452M4011S ; 453M4011S ; 454M4011S ; 455M4011S ; 456M4011S ; 457M4011S ; 458M4011S ; 459M4011S ; 4510M4011S ; 450M4012S ; 451M4012S ; 452M4012S ; 453M4012S ; 454M4012S ; 455M4012S ; 456M4012S ; 457M4012S ; 458M4012S ; 459M4012S ; 4510M4012S ; 450M4013S ; 451M4013S ; 452M4013S ; 453M4013S ; 454M4013S ; 455M4013S ; 456M4013S ; 457M4013S ; 458M4013S ; 459M4013S ; 4510M4013S ; 450M4507S ; 451M4507S ; 452M4507S ; 453M4507S ; 454M4507S ; 455M4507S ; 456M4507S ; 457M4507S ; 458M4507S ; 459M4507S ; 4510M4507S ; 450M4508S ; 451M4508S ; 452M4508S ; 453M4508S ; 454M4508S ; 455M4508S ; 456M4508S ; 457M4508S ; 458M4508S ; 459M4508S ; 4510M4508S ; 450M4509S ; 451M4509S ; 452M4509S ; 453M4509S ; 454M4509S ; 455M4509S ; 456M4509S ; 457M4509S ; 458M4509S ; 459M4509S ; 4510M4509S ; 450M4510S ; 451M4510S ; 452M4510S ; 453M4510S ; 454M4510S ; 455M4510S ; 456M4510S ; 457M4510S ; 458M4510S ; 459M4510S ; 4510M4510S ; 450M4511S ; 451M4511S ; 452M4511S ; 453M4511S ; 454M4511S ; 455M4511S ; 456M4511S ; 457M4511S ; 458M4511S ; 459M4511S ; 4510M4511S ; 450M4512S ; 451M4512S ; 452M4512S ; 453M4512S ; 454M4512S ; 455M4512S ; 456M4512S ; 457M4512S ; 458M4512S ; 459M4512S ; 4510M4512S ; 450M4513S ; 451M4513S ; 452M4513S ; 453M4513S ; 454M4513S ; 455M4513S ; 456M4513S ; 457M4513S ; 458M4513S ; 459M4513S ; 4510M4513S ; 450M5007S ; 451M5007S ; 452M5007S ; 453M5007S ; 454M5007S ; 455M5007S ; 456M5007S ; 457M5007S ; 458M5007S ; 459M5007S ; 4510M5007S ; 450M5008S ; 451M5008S ; 452M5008S ; 453M5008S ; 454M5008S ; 455M5008S ; 456M5008S ; 457M5008S ; 458M5008S ; 459M5008S ; 4510M5008S ; 450M5009S ; 451M5009S ; 452M5009S ; 453M5009S ; 454M5009S ; 455M5009S ; 456M5009S ; 457M5009S ; 458M5009S ; 459M5009S ; 4510M5009S ; 450M5010S ; 451M5010S ; 452M5010S ; 453M5010S ; 454M5010S ; 455M5010S ; 456M5010S ; 457M5010S ; 458M5010S ; 459M5010S ; 4510M5010S ; 450M5011S ; 451M5011S ; 452M5011S ; 453M5011S ; 454M5011S ; 455M5011S ; 456M5011S ; 457M5011S ; 458M5011S ; 459M5011S ; 4510M5011S ; 450M5012S ; 451M5012S ; 452M5012S ; 453M5012S ; 454M5012S ; 455M5012S ; 456M5012S ; 457M5012S ; 458M5012S ; 459M5012S ; 4510M5012S ; 450M5013S ; 451M5013S ; 452M5013S ; 453M5013S ; 454M5013S ; 455M5013S ; 456M5013S ; 457M5013S ; 458M5013S ; 459M5013S ; 4510M5013S ; 450M5507S ; 451M5507S ; 452M5507S ; 453M5507S ; 454M5507S ; 455M5507S ; 456M5507S ; 457M5507S ; 458M5507S ; 459M5507S ; 4510M5507S ; 450M5508S ; 451M5508S ; 452M5508S ; 453M5508S ; 454M5508S ; 455M5508S ; 456M5508S ; 457M5508S ; 458M5508S ; 459M5508S ; 4510M5508S ; 450M5509S ; 451M5509S ; 452M5509S ; 453M5509S ; 454M5509S ; 455M5509S ; 456M5509S ; 457M5509S ; 458M5509S ; 459M5509S ; 4510M5509S ; 450M5510S ; 451M5510S ; 452M5510S ; 453M5510S ; 454M5510S ; 455M5510S ; 456M5510S ; 457M5510S ; 458M5510S ; 459M5510S ; 4510M5510S ; 450M5511S ; 451M5511S ; 452M5511S ; 453M5511S ; 454M5511S ; 455M5511S ; 456M5511S ; 457M5511S ; 458M5511S ; 459M5511S ; 4510M5511S ; 450M5512S ; 451M5512S ; 452M5512S ; 453M5512S ; 454M5512S ; 455M5512S ; 456M5512S ; 457M5512S ; 458M5512S ; 459M5512S ; 4510M5512S ; 450M5513S ; 451M5513S ; 452M5513S ; 453M5513S ; 454M5513S ; 455M5513S ; 456M5513S ; 457M5513S ; 458M5513S ; 459M5513S ; 4510M5513S ; 500M4007S ; 501M4007S ; 502M4007S ; 503M4007S ; 504M4007S ; 505M4007S ; 506M4007S ; 507M4007S ; 508M4007S ; 509M4007S ; 5010M4007S ; 500M4008S ; 501M4008S ; 502M4008S ; 503M4008S ; 504M4008S ; 505M4008S ; 506M4008S ; 507M4008S ; 508M4008S ; 509M4008S ; 5010M4008S ; 500M4009S ; 501M4009S ; 502M4009S ; 503M4009S ; 504M4009S ; 505M4009S ; 506M4009S ; 507M4009S ; 508M4009S ; 509M4009S ; 5010M4009S ; 500M4010S ; 501M4010S ; 502M4010S ; 503M4010S ; 504M4010S ; 505M4010S ; 506M4010S ; 507M4010S ; 508M4010S ; 509M4010S ; 5010M4010S ; 500M4011S ; 501M4011S ; 502M4011S ; 503M4011S ; 504M4011S ; 505M4011S ; 506M4011S ; 507M4011S ; 508M4011S ; 509M4011S ; 5010M4011S ; 500M4012S ; 501M4012S ; 502M4012S ; 503M4012S ; 504M4012S ; 505M4012S ; 506M4012S ; 507M4012S ; 508M4012S ; 509M4012S ; 5010M4012S ; 500M4013S ; 501M4013S ; 502M4013S ; 503M4013S ; 504M4013S ; 505M4013S ; 506M4013S ; 507M4013S ; 508M4013S ; 509M4013S ; 5010M4013S ; 500M4507S ; 501M4507S ; 502M4507S ; 503M4507S ; 504M4507S ; 505M4507S ; 506M4507S ; 507M4507S ; 508M4507S ; 509M4507S ; 5010M4507S ; 500M4508S ; 501M4508S ; 502M4508S ; 503M4508S ; 504M4508S ; 505M4508S ; 506M4508S ; 507M4508S ; 508M4508S ; 509M4508S ; 5010M4508S ; 500M4509S ; 501M4509S ; 502M4509S ; 503M4509S ; 504M4509S ; 505M4509S ; 506M4509S ; 507M4509S ; 508M4509S ; 509M4509S ; 5010M4509S ; 500M4510S ; 501M4510S ; 502M4510S ; 503M4510S ; 504M4510S ; 505M4510S ; 506M4510S ; 507M4510S ; 508M4510S ; 509M4510S ; 5010M4510S ; 500M4511S ; 501M4511S ; 502M4511S ; 503M4511S ; 504M4511S ; 505M4511S ; 506M4511S ; 507M4511S ; 508M4511S ; 509M4511S ; 5010M4511S ; 500M4512S ; 501M4512S ; 502M4512S ; 503M4512S ; 504M4512S ; 505M4512S ; 506M4512S ; 507M4512S ; 508M4512S ; 509M4512S ; 5010M4512S ; 500M4513S ; 501M4513S ; 502M4513S ; 503M4513S ; 504M4513S ; 505M4513S ; 506M4513S ; 507M4513S ; 508M4513S ; 509M4513S ; 5010M4513S ; 500M5007S ; 501M5007S ; 502M5007S ; 503M5007S ; 504M5007S ; 505M5007S ; 506M5007S ; 507M5007S ; 508M5007S ; 509M5007S ; 5010M5007S ; 500M5008S ; 501M5008S ; 502M5008S ; 503M5008S ; 504M5008S ; 505M5008S ; 506M5008S ; 507M5008S ; 508M5008S ; 509M5008S ; 5010M5008S ; 500M5009S ; 501M5009S ; 502M5009S ; 503M5009S ; 504M5009S ; 505M5009S ; 506M5009S ; 507M5009S ; 508M5009S ; 509M5009S ; 5010M5009S ; 500M5010S ; 501M5010S ; 502M5010S ; 503M5010S ; 504M5010S ; 505M5010S ; 506M5010S ; 507M5010S ; 508M5010S ; 509M5010S ; 5010M5010S ; 500M5011S ; 501M5011S ; 502M5011S ; 503M5011S ; 504M5011S ; 505M5011S ; 506M5011S ; 507M5011S ; 508M5011S ; 509M5011S ; 5010M5011S ; 500M5012S ; 501M5012S ; 502M5012S ; 503M5012S ; 504M5012S ; 505M5012S ; 506M5012S ; 507M5012S ; 508M5012S ; 509M5012S ; 5010M5012S ; 500M5013S ; 501M5013S ; 502M5013S ; 503M5013S ; 504M5013S ; 505M5013S ; 506M5013S ; 507M5013S ; 508M5013S ; 509M5013S ; 5010M5013S ; 500M5507S ; 501M5507S ; 502M5507S ; 503M5507S ; 504M5507S ; 505M5507S ; 506M5507S ; 507M5507S ; 508M5507S ; 509M5507S ; 5010M5507S ; 500M5508S ; 501M5508S ; 502M5508S ; 503M5508S ; 504M5508S ; 505M5508S ; 506M5508S ; 507M5508S ; 508M5508S ; 509M5508S ; 5010M5508S ; 500M5509S ; 501M5509S ; 502M5509S ; 503M5509S ; 504M5509S ; 505M5509S ; 506M5509S ; 507M5509S ; 508M5509S ; 509M5509S ; 5010M5509S ; 500M5510S ; 501M5510S ; 502M5510S ; 503M5510S ; 504M5510S ; 505M5510S ; 506M5510S ; 507M5510S ; 508M5510S ; 509M5510S ; 5010M5510S ; 500M5511S ; 501M5511S ; 502M5511S ; 503M5511S ; 504M5511S ; 505M5511S ; 506M5511S ; 507M5511S ; 508M5511S ; 509M5511S ; 5010M5511S ; 500M5512S ; 501M5512S ; 502M5512S ; 503M5512S ; 504M5512S ; 505M5512S ; 506M5512S ; 507M5512S ; 508M5512S ; 509M5512S ; 5010M5512S ; 500M5513S ; 501M5513S ; 502M5513S ; 503M5513S ; 504M5513S ; 505M5513S ; 506M5513S ; 507M5513S ; 508M5513S ; 509M5513S ; 5010M5513S ; 550M4507S ; 551M4507S ; 552M4507S ; 553M4507S ; 554M4507S ; 555M4507S ; 556M4507S ; 557M4507S ; 558M4507S ; 559M4507S ; 5510M4507S ; 550M4508S ; 551M4508S ; 552M4508S ; 553M4508S ; 554M4508S ; 555M4508S ; 556M4508S ; 557M4508S ; 558M4508S ; 559M4508S ; 5510M4508S ; 550M4509S ; 551M4509S ; 552M4509S ; 553M4509S ; 554M4509S ; 555M4509S ; 556M4509S ; 557M4509S ; 558M4509S ; 559M4509S ; 5510M4509S ; 550M4510S ; 551M4510S ; 552M4510S ; 553M4510S ; 554M4510S ; 555M4510S ; 556M4510S ; 557M4510S ; 558M4510S ; 559M4510S ; 5510M4510S ; 550M4511S ; 551M4511S ; 552M4511S ; 553M4511S ; 554M4511S ; 555M4511S ; 556M4511S ; 557M4511S ; 558M4511S ; 559M4511S ; 5510M4511S ; 550M4512S ; 551M4512S ; 552M4512S ; 553M4512S ; 554M4512S ; 555M4512S ; 556M4512S ; 557M4512S ; 558M4512S ; 559M4512S ; 5510M4512S ; 550M4513S ; 551M4513S ; 552M4513S ; 553M4513S ; 554M4513S ; 555M4513S ; 556M4513S ; 557M4513S ; 558M4513S ; 559M4513S ; 5510M4513S ; 550M5007S ; 551M5007S ; 552M5007S ; 553M5007S ; 554M5007S ; 555M5007S ; 556M5007S ; 557M5007S ; 558M5007S ; 559M5007S ; 5510M5007S ; 550M5008S ; 551M5008S ; 552M5008S ; 553M5008S ; 554M5008S ; 555M5008S ; 556M5008S ; 557M5008S ; 558M5008S ; 559M5008S ; 5510M5008S ; 550M5009S ; 551M5009S ; 552M5009S ; 553M5009S ; 554M5009S ; 555M5009S ; 556M5009S ; 557M5009S ; 558M5009S ; 559M5009S ; 5510M5009S ; 550M5010S ; 551M5010S ; 552M5010S ; 553M5010S ; 554M5010S ; 555M5010S ; 556M5010S ; 557M5010S ; 558M5010S ; 559M5010S ; 5510M5010S ; 550M5011S ; 551M5011S ; 552M5011S ; 553M5011S ; 554M5011S ; 555M5011S ; 556M5011S ; 557M5011S ; 558M5011S ; 559M5011S ; 5510M5011S ; 550M5012S ; 551M5012S ; 552M5012S ; 553M5012S ; 554M5012S ; 555M5012S ; 556M5012S ; 557M5012S ; 558M5012S ; 559M5012S ; 5510M5012S ; 550M5013S ; 551M5013S ; 552M5013S ; 553M5013S ; 554M5013S ; 555M5013S ; 556M5013S ; 557M5013S ; 558M5013S ; 559M5013S ; 5510M5013S ; 550M5507S ; 551M5507S ; 552M5507S ; 553M5507S ; 554M5507S ; 555M5507S ; 556M5507S ; 557M5507S ; 558M5507S ; 559M5507S ; 5510M5507S ; 550M5508S ; 551M5508S ; 552M5508S ; 553M5508S ; 554M5508S ; 555M5508S ; 556M5508S ; 557M5508S ; 558M5508S ; 559M5508S ; 5510M5508S ; 550M5509S ; 551M5509S ; 552M5509S ; 553M5509S ; 554M5509S ; 555M5509S ; 556M5509S ; 557M5509S ; 558M5509S ; 559M5509S ; 5510M5509S ; 550M5510S ; 551M5510S ; 552M5510S ; 553M5510S ; 554M5510S ; 555M5510S ; 556M5510S ; 557M5510S ; 558M5510S ; 559M5510S ; 5510M5510S ; 550M5511S ; 551M5511S ; 552M5511S ; 553M5511S ; 554M5511S ; 555M5511S ; 556M5511S ; 557M5511S ; 558M5511S ; 559M5511S ; 5510M5511S ; 550M5512S ; 551M5512S ; 552M5512S ; 553M5512S ; 554M5512S ; 555M5512S ; 556M5512S ; 557M5512S ; 558M5512S ; 559M5512S ; 5510M5512S ; 550M5513S ; 551M5513S ; 552M5513S ; 553M5513S ; 554M5513S ; 555M5513S ; 556M5513S ; 557M5513S ; 558M5513S ; 559M5513S ; 5510M5513S ; 550M6007S ; 551M6007S ; 552M6007S ; 553M6007S ; 554M6007S ; 555M6007S ; 556M6007S ; 557M6007S ; 558M6007S ; 559M6007S ; 5510M6007S ; 550M6008S ; 551M6008S ; 552M6008S ; 553M6008S ; 554M6008S ; 555M6008S ; 556M6008S ; 557M6008S ; 558M6008S ; 559M6008S ; 5510M6008S ; 550M6009S ; 551M6009S ; 552M6009S ; 553M6009S ; 554M6009S ; 555M6009S ; 556M6009S ; 557M6009S ; 558M6009S ; 559M6009S ; 5510M6009S ; 550M6010S ; 551M6010S ; 552M6010S ; 553M6010S ; 554M6010S ; 555M6010S ; 556M6010S ; 557M6010S ; 558M6010S ; 559M6010S ; 5510M6010S ; 550M6011S ; 551M6011S ; 552M6011S ; 553M6011S ; 554M6011S ; 555M6011S ; 556M6011S ; 557M6011S ; 558M6011S ; 559M6011S ; 5510M6011S ; 550M6012S ; 551M6012S ; 552M6012S ; 553M6012S ; 554M6012S ; 555M6012S ; 556M6012S ; 557M6012S ; 558M6012S ; 559M6012S ; 5510M6012S ; 550M6013S ; 551M6013S ; 552M6013S ; 553M6013S ; 554M6013S ; 555M6013S ; 556M6013S ; 557M6013S ; 558M6013S ; 559M6013S ; 5510M6013S ; 550M6507S ; 551M6507S ; 552M6507S ; 553M6507S ; 554M6507S ; 555M6507S ; 556M6507S ; 557M6507S ; 558M6507S ; 559M6507S ; 5510M6507S ; 550M6508S ; 551M6508S ; 552M6508S ; 553M6508S ; 554M6508S ; 555M6508S ; 556M6508S ; 557M6508S ; 558M6508S ; 559M6508S ; 5510M6508S ; 550M6509S ; 551M6509S ; 552M6509S ; 553M6509S ; 554M6509S ; 555M6509S ; 556M6509S ; 557M6509S ; 558M6509S ; 559M6509S ; 5510M6509S ; 550M6510S ; 551M6510S ; 552M6510S ; 553M6510S ; 554M6510S ; 555M6510S ; 556M6510S ; 557M6510S ; 558M6510S ; 559M6510S ; 5510M6510S ; 550M6511S ; 551M6511S ; 552M6511S ; 553M6511S ; 554M6511S ; 555M6511S ; 556M6511S ; 557M6511S ; 558M6511S ; 559M6511S ; 5510M6511S ; 550M6512S ; 551M6512S ; 552M6512S ; 553M6512S ; 554M6512S ; 555M6512S ; 556M6512S ; 557M6512S ; 558M6512S ; 559M6512S ; 5510M6512S ; 550M6513S ; 551M6513S ; 552M6513S ; 553M6513S ; 554M6513S ; 555M6513S ; 556M6513S ; 557M6513S ; 558M6513S ; 559M6513S ; 5510M6513S ; 550M7007S ; 551M7007S ; 552M7007S ; 553M7007S ; 554M7007S ; 555M7007S ; 556M7007S ; 557M7007S ; 558M7007S ; 559M7007S ; 5510M7007S ; 550M7008S ; 551M7008S ; 552M7008S ; 553M7008S ; 554M7008S ; 555M7008S ; 556M7008S ; 557M7008S ; 558M7008S ; 559M7008S ; 5510M7008S ; 550M7009S ; 551M7009S ; 552M7009S ; 553M7009S ; 554M7009S ; 555M7009S ; 556M7009S ; 557M7009S ; 558M7009S ; 559M7009S ; 5510M7009S ; 550M7010S ; 551M7010S ; 552M7010S ; 553M7010S ; 554M7010S ; 555M7010S ; 556M7010S ; 557M7010S ; 558M7010S ; 559M7010S ; 5510M7010S ; 550M7011S ; 551M7011S ; 552M7011S ; 553M7011S ; 554M7011S ; 555M7011S ; 556M7011S ; 557M7011S ; 558M7011S ; 559M7011S ; 5510M7011S ; 550M7012S ; 551M7012S ; 552M7012S ; 553M7012S ; 554M7012S ; 555M7012S ; 556M7012S ; 557M7012S ; 558M7012S ; 559M7012S ; 5510M7012S ; 550M7013S ; 551M7013S ; 552M7013S ; 553M7013S ; 554M7013S ; 555M7013S ; 556M7013S ; 557M7013S ; 558M7013S ; 559M7013S ; 5510M7013S ; 550M7507S ; 551M7507S ; 552M7507S ; 553M7507S ; 554M7507S ; 555M7507S ; 556M7507S ; 557M7507S ; 558M7507S ; 559M7507S ; 5510M7507S ; 550M7508S ; 551M7508S ; 552M7508S ; 553M7508S ; 554M7508S ; 555M7508S ; 556M7508S ; 557M7508S ; 558M7508S ; 559M7508S ; 5510M7508S ; 550M7509S ; 551M7509S ; 552M7509S ; 553M7509S ; 554M7509S ; 555M7509S ; 556M7509S ; 557M7509S ; 558M7509S ; 559M7509S ; 5510M7509S ; 550M7510S ; 551M7510S ; 552M7510S ; 553M7510S ; 554M7510S ; 555M7510S ; 556M7510S ; 557M7510S ; 558M7510S ; 559M7510S ; 5510M7510S ; 550M7511S ; 551M7511S ; 552M7511S ; 553M7511S ; 554M7511S ; 555M7511S ; 556M7511S ; 557M7511S ; 558M7511S ; 559M7511S ; 5510M7511S ; 550M7512S ; 551M7512S ; 552M7512S ; 553M7512S ; 554M7512S ; 555M7512S ; 556M7512S ; 557M7512S ; 558M7512S ; 559M7512S ; 5510M7512S ; 550M7513S ; 551M7513S ; 552M7513S ; 553M7513S ; 554M7513S ; 555M7513S ; 556M7513S ; 557M7513S ; 558M7513S ; 559M7513S ; 5510M7513S ; 550M8007S ; 551M8007S ; 552M8007S ; 553M8007S ; 554M8007S ; 555M8007S ; 556M8007S ; 557M8007S ; 558M8007S ; 559M8007S ; 5510M8007S ; 550M8008S ; 551M8008S ; 552M8008S ; 553M8008S ; 554M8008S ; 555M8008S ; 556M8008S ; 557M8008S ; 558M8008S ; 559M8008S ; 5510M8008S ; 550M8009S ; 551M8009S ; 552M8009S ; 553M8009S ; 554M8009S ; 555M8009S ; 556M8009S ; 557M8009S ; 558M8009S ; 559M8009S ; 5510M8009S ; 550M8010S ; 551M8010S ; 552M8010S ; 553M8010S ; 554M8010S ; 555M8010S ; 556M8010S ; 557M8010S ; 558M8010S ; 559M8010S ; 5510M8010S ; 550M8011S ; 551M8011S ; 552M8011S ; 553M8011S ; 554M8011S ; 555M8011S ; 556M8011S ; 557M8011S ; 558M8011S ; 559M8011S ; 5510M8011S ; 550M8012S ; 551M8012S ; 552M8012S ; 553M8012S ; 554M8012S ; 555M8012S ; 556M8012S ; 557M8012S ; 558M8012S ; 559M8012S ; 5510M8012S ; 550M8013S ; 551M8013S ; 552M8013S ; 553M8013S ; 554M8013S ; 555M8013S ; 556M8013S ; 557M8013S ; 558M8013S ; 559M8013S ; 5510M8013S ; 600M5007S ; 601M5007S ; 602M5007S ; 603M5007S ; 604M5007S ; 605M5007S ; 606M5007S ; 607M5007S ; 608M5007S ; 609M5007S ; 6010M5007S ; 600M5008S ; 601M5008S ; 602M5008S ; 603M5008S ; 604M5008S ; 605M5008S ; 606M5008S ; 607M5008S ; 608M5008S ; 609M5008S ; 6010M5008S ; 600M5009S ; 601M5009S ; 602M5009S ; 603M5009S ; 604M5009S ; 605M5009S ; 606M5009S ; 607M5009S ; 608M5009S ; 609M5009S ; 6010M5009S ; 600M5010S ; 601M5010S ; 602M5010S ; 603M5010S ; 604M5010S ; 605M5010S ; 606M5010S ; 607M5010S ; 608M5010S ; 609M5010S ; 6010M5010S ; 600M5011S ; 601M5011S ; 602M5011S ; 603M5011S ; 604M5011S ; 605M5011S ; 606M5011S ; 607M5011S ; 608M5011S ; 609M5011S ; 6010M5011S ; 600M5012S ; 601M5012S ; 602M5012S ; 603M5012S ; 604M5012S ; 605M5012S ; 606M5012S ; 607M5012S ; 608M5012S ; 609M5012S ; 6010M5012S ; 600M5013S ; 601M5013S ; 602M5013S ; 603M5013S ; 604M5013S ; 605M5013S ; 606M5013S ; 607M5013S ; 608M5013S ; 609M5013S ; 6010M5013S ; 600M5507S ; 601M5507S ; 602M5507S ; 603M5507S ; 604M5507S ; 605M5507S ; 606M5507S ; 607M5507S ; 608M5507S ; 609M5507S ; 6010M5507S ; 600M5508S ; 601M5508S ; 602M5508S ; 603M5508S ; 604M5508S ; 605M5508S ; 606M5508S ; 607M5508S ; 608M5508S ; 609M5508S ; 6010M5508S ; 600M5509S ; 601M5509S ; 602M5509S ; 603M5509S ; 604M5509S ; 605M5509S ; 606M5509S ; 607M5509S ; 608M5509S ; 609M5509S ; 6010M5509S ; 600M5510S ; 601M5510S ; 602M5510S ; 603M5510S ; 604M5510S ; 605M5510S ; 606M5510S ; 607M5510S ; 608M5510S ; 609M5510S ; 6010M5510S ; 600M5511S ; 601M5511S ; 602M5511S ; 603M5511S ; 604M5511S ; 605M5511S ; 606M5511S ; 607M5511S ; 608M5511S ; 609M5511S ; 6010M5511S ; 600M5512S ; 601M5512S ; 602M5512S ; 603M5512S ; 604M5512S ; 605M5512S ; 606M5512S ; 607M5512S ; 608M5512S ; 609M5512S ; 6010M5512S ; 600M5513S ; 601M5513S ; 602M5513S ; 603M5513S ; 604M5513S ; 605M5513S ; 606M5513S ; 607M5513S ; 608M5513S ; 609M5513S ; 6010M5513S ; 600M6007S ; 601M6007S ; 602M6007S ; 603M6007S ; 604M6007S ; 605M6007S ; 606M6007S ; 607M6007S ; 608M6007S ; 609M6007S ; 6010M6007S ; 600M6008S ; 601M6008S ; 602M6008S ; 603M6008S ; 604M6008S ; 605M6008S ; 606M6008S ; 607M6008S ; 608M6008S ; 609M6008S ; 6010M6008S ; 600M6009S ; 601M6009S ; 602M6009S ; 603M6009S ; 604M6009S ; 605M6009S ; 606M6009S ; 607M6009S ; 608M6009S ; 609M6009S ; 6010M6009S ; 600M6010S ; 601M6010S ; 602M6010S ; 603M6010S ; 604M6010S ; 605M6010S ; 606M6010S ; 607M6010S ; 608M6010S ; 609M6010S ; 6010M6010S ; 600M6011S ; 601M6011S ; 602M6011S ; 603M6011S ; 604M6011S ; 605M6011S ; 606M6011S ; 607M6011S ; 608M6011S ; 609M6011S ; 6010M6011S ; 600M6012S ; 601M6012S ; 602M6012S ; 603M6012S ; 604M6012S ; 605M6012S ; 606M6012S ; 607M6012S ; 608M6012S ; 609M6012S ; 6010M6012S ; 600M6013S ; 601M6013S ; 602M6013S ; 603M6013S ; 604M6013S ; 605M6013S ; 606M6013S ; 607M6013S ; 608M6013S ; 609M6013S ; 6010M6013S ; 600M6507S ; 601M6507S ; 602M6507S ; 603M6507S ; 604M6507S ; 605M6507S ; 606M6507S ; 607M6507S ; 608M6507S ; 609M6507S ; 6010M6507S ; 600M6508S ; 601M6508S ; 602M6508S ; 603M6508S ; 604M6508S ; 605M6508S ; 606M6508S ; 607M6508S ; 608M6508S ; 609M6508S ; 6010M6508S ; 600M6509S ; 601M6509S ; 602M6509S ; 603M6509S ; 604M6509S ; 605M6509S ; 606M6509S ; 607M6509S ; 608M6509S ; 609M6509S ; 6010M6509S ; 600M6510S ; 601M6510S ; 602M6510S ; 603M6510S ; 604M6510S ; 605M6510S ; 606M6510S ; 607M6510S ; 608M6510S ; 609M6510S ; 6010M6510S ; 600M6511S ; 601M6511S ; 602M6511S ; 603M6511S ; 604M6511S ; 605M6511S ; 606M6511S ; 607M6511S ; 608M6511S ; 609M6511S ; 6010M6511S ; 600M6512S ; 601M6512S ; 602M6512S ; 603M6512S ; 604M6512S ; 605M6512S ; 606M6512S ; 607M6512S ; 608M6512S ; 609M6512S ; 6010M6512S ; 600M6513S ; 601M6513S ; 602M6513S ; 603M6513S ; 604M6513S ; 605M6513S ; 606M6513S ; 607M6513S ; 608M6513S ; 609M6513S ; 6010M6513S ; 600M7007S ; 601M7007S ; 602M7007S ; 603M7007S ; 604M7007S ; 605M7007S ; 606M7007S ; 607M7007S ; 608M7007S ; 609M7007S ; 6010M7007S ; 600M7008S ; 601M7008S ; 602M7008S ; 603M7008S ; 604M7008S ; 605M7008S ; 606M7008S ; 607M7008S ; 608M7008S ; 609M7008S ; 6010M7008S ; 600M7009S ; 601M7009S ; 602M7009S ; 603M7009S ; 604M7009S ; 605M7009S ; 606M7009S ; 607M7009S ; 608M7009S ; 609M7009S ; 6010M7009S ; 600M7010S ; 601M7010S ; 602M7010S ; 603M7010S ; 604M7010S ; 605M7010S ; 606M7010S ; 607M7010S ; 608M7010S ; 609M7010S ; 6010M7010S ; 600M7011S ; 601M7011S ; 602M7011S ; 603M7011S ; 604M7011S ; 605M7011S ; 606M7011S ; 607M7011S ; 608M7011S ; 609M7011S ; 6010M7011S ; 600M7012S ; 601M7012S ; 602M7012S ; 603M7012S ; 604M7012S ; 605M7012S ; 606M7012S ; 607M7012S ; 608M7012S ; 609M7012S ; 6010M7012S ; 600M7013S ; 601M7013S ; 602M7013S ; 603M7013S ; 604M7013S ; 605M7013S ; 606M7013S ; 607M7013S ; 608M7013S ; 609M7013S ; 6010M7013S ; 600M7507S ; 601M7507S ; 602M7507S ; 603M7507S ; 604M7507S ; 605M7507S ; 606M7507S ; 607M7507S ; 608M7507S ; 609M7507S ; 6010M7507S ; 600M7508S ; 601M7508S ; 602M7508S ; 603M7508S ; 604M7508S ; 605M7508S ; 606M7508S ; 607M7508S ; 608M7508S ; 609M7508S ; 6010M7508S ; 600M7509S ; 601M7509S ; 602M7509S ; 603M7509S ; 604M7509S ; 605M7509S ; 606M7509S ; 607M7509S ; 608M7509S ; 609M7509S ; 6010M7509S ; 600M7510S ; 601M7510S ; 602M7510S ; 603M7510S ; 604M7510S ; 605M7510S ; 606M7510S ; 607M7510S ; 608M7510S ; 609M7510S ; 6010M7510S ; 600M7511S ; 601M7511S ; 602M7511S ; 603M7511S ; 604M7511S ; 605M7511S ; 606M7511S ; 607M7511S ; 608M7511S ; 609M7511S ; 6010M7511S ; 600M7512S ; 601M7512S ; 602M7512S ; 603M7512S ; 604M7512S ; 605M7512S ; 606M7512S ; 607M7512S ; 608M7512S ; 609M7512S ; 6010M7512S ; 600M7513S ; 601M7513S ; 602M7513S ; 603M7513S ; 604M7513S ; 605M7513S ; 606M7513S ; 607M7513S ; 608M7513S ; 609M7513S ; 6010M7513S ; 600M8007S ; 601M8007S ; 602M8007S ; 603M8007S ; 604M8007S ; 605M8007S ; 606M8007S ; 607M8007S ; 608M8007S ; 609M8007S ; 6010M8007S ; 600M8008S ; 601M8008S ; 602M8008S ; 603M8008S ; 604M8008S ; 605M8008S ; 606M8008S ; 607M8008S ; 608M8008S ; 609M8008S ; 6010M8008S ; 600M8009S ; 601M8009S ; 602M8009S ; 603M8009S ; 604M8009S ; 605M8009S ; 606M8009S ; 607M8009S ; 608M8009S ; 609M8009S ; 6010M8009S ; 600M8010S ; 601M8010S ; 602M8010S ; 603M8010S ; 604M8010S ; 605M8010S ; 606M8010S ; 607M8010S ; 608M8010S ; 609M8010S ; 6010M8010S ; 600M8011S ; 601M8011S ; 602M8011S ; 603M8011S ; 604M8011S ; 605M8011S ; 606M8011S ; 607M8011S ; 608M8011S ; 609M8011S ; 6010M8011S ; 600M8012S ; 601M8012S ; 602M8012S ; 603M8012S ; 604M8012S ; 605M8012S ; 606M8012S ; 607M8012S ; 608M8012S ; 609M8012S ; 6010M8012S ; 600M8013S ; 601M8013S ; 602M8013S ; 603M8013S ; 604M8013S ; 605M8013S ; 606M8013S ; 607M8013S ; 608M8013S ; 609M8013S ; 6010M8013S ; 650M5507S ; 651M5507S ; 652M5507S ; 653M5507S ; 654M5507S ; 655M5507S ; 656M5507S ; 657M5507S ; 658M5507S ; 659M5507S ; 6510M5507S ; 650M5508S ; 651M5508S ; 652M5508S ; 653M5508S ; 654M5508S ; 655M5508S ; 656M5508S ; 657M5508S ; 658M5508S ; 659M5508S ; 6510M5508S ; 650M5509S ; 651M5509S ; 652M5509S ; 653M5509S ; 654M5509S ; 655M5509S ; 656M5509S ; 657M5509S ; 658M5509S ; 659M5509S ; 6510M5509S ; 650M5510S ; 651M5510S ; 652M5510S ; 653M5510S ; 654M5510S ; 655M5510S ; 656M5510S ; 657M5510S ; 658M5510S ; 659M5510S ; 6510M5510S ; 650M5511S ; 651M5511S ; 652M5511S ; 653M5511S ; 654M5511S ; 655M5511S ; 656M5511S ; 657M5511S ; 658M5511S ; 659M5511S ; 6510M5511S ; 650M5512S ; 651M5512S ; 652M5512S ; 653M5512S ; 654M5512S ; 655M5512S ; 656M5512S ; 657M5512S ; 658M5512S ; 659M5512S ; 6510M5512S ; 650M5513S ; 651M5513S ; 652M5513S ; 653M5513S ; 654M5513S ; 655M5513S ; 656M5513S ; 657M5513S ; 658M5513S ; 659M5513S ; 6510M5513S ; 650M6007S ; 651M6007S ; 652M6007S ; 653M6007S ; 654M6007S ; 655M6007S ; 656M6007S ; 657M6007S ; 658M6007S ; 659M6007S ; 6510M6007S ; 650M6008S ; 651M6008S ; 652M6008S ; 653M6008S ; 654M6008S ; 655M6008S ; 656M6008S ; 657M6008S ; 658M6008S ; 659M6008S ; 6510M6008S ; 650M6009S ; 651M6009S ; 652M6009S ; 653M6009S ; 654M6009S ; 655M6009S ; 656M6009S ; 657M6009S ; 658M6009S ; 659M6009S ; 6510M6009S ; 650M6010S ; 651M6010S ; 652M6010S ; 653M6010S ; 654M6010S ; 655M6010S ; 656M6010S ; 657M6010S ; 658M6010S ; 659M6010S ; 6510M6010S ; 650M6011S ; 651M6011S ; 652M6011S ; 653M6011S ; 654M6011S ; 655M6011S ; 656M6011S ; 657M6011S ; 658M6011S ; 659M6011S ; 6510M6011S ; 650M6012S ; 651M6012S ; 652M6012S ; 653M6012S ; 654M6012S ; 655M6012S ; 656M6012S ; 657M6012S ; 658M6012S ; 659M6012S ; 6510M6012S ; 650M6013S ; 651M6013S ; 652M6013S ; 653M6013S ; 654M6013S ; 655M6013S ; 656M6013S ; 657M6013S ; 658M6013S ; 659M6013S ; 6510M6013S ; 650M6507S ; 651M6507S ; 652M6507S ; 653M6507S ; 654M6507S ; 655M6507S ; 656M6507S ; 657M6507S ; 658M6507S ; 659M6507S ; 6510M6507S ; 650M6508S ; 651M6508S ; 652M6508S ; 653M6508S ; 654M6508S ; 655M6508S ; 656M6508S ; 657M6508S ; 658M6508S ; 659M6508S ; 6510M6508S ; 650M6509S ; 651M6509S ; 652M6509S ; 653M6509S ; 654M6509S ; 655M6509S ; 656M6509S ; 657M6509S ; 658M6509S ; 659M6509S ; 6510M6509S ; 650M6510S ; 651M6510S ; 652M6510S ; 653M6510S ; 654M6510S ; 655M6510S ; 656M6510S ; 657M6510S ; 658M6510S ; 659M6510S ; 6510M6510S ; 650M6511S ; 651M6511S ; 652M6511S ; 653M6511S ; 654M6511S ; 655M6511S ; 656M6511S ; 657M6511S ; 658M6511S ; 659M6511S ; 6510M6511S ; 650M6512S ; 651M6512S ; 652M6512S ; 653M6512S ; 654M6512S ; 655M6512S ; 656M6512S ; 657M6512S ; 658M6512S ; 659M6512S ; 6510M6512S ; 650M6513S ; 651M6513S ; 652M6513S ; 653M6513S ; 654M6513S ; 655M6513S ; 656M6513S ; 657M6513S ; 658M6513S ; 659M6513S ; 6510M6513S ; 650M7007S ; 651M7007S ; 652M7007S ; 653M7007S ; 654M7007S ; 655M7007S ; 656M7007S ; 657M7007S ; 658M7007S ; 659M7007S ; 6510M7007S ; 650M7008S ; 651M7008S ; 652M7008S ; 653M7008S ; 654M7008S ; 655M7008S ; 656M7008S ; 657M7008S ; 658M7008S ; 659M7008S ; 6510M7008S ; 650M7009S ; 651M7009S ; 652M7009S ; 653M7009S ; 654M7009S ; 655M7009S ; 656M7009S ; 657M7009S ; 658M7009S ; 659M7009S ; 6510M7009S ; 650M7010S ; 651M7010S ; 652M7010S ; 653M7010S ; 654M7010S ; 655M7010S ; 656M7010S ; 657M7010S ; 658M7010S ; 659M7010S ; 6510M7010S ; 650M7011S ; 651M7011S ; 652M7011S ; 653M7011S ; 654M7011S ; 655M7011S ; 656M7011S ; 657M7011S ; 658M7011S ; 659M7011S ; 6510M7011S ; 650M7012S ; 651M7012S ; 652M7012S ; 653M7012S ; 654M7012S ; 655M7012S ; 656M7012S ; 657M7012S ; 658M7012S ; 659M7012S ; 6510M7012S ; 650M7013S ; 651M7013S ; 652M7013S ; 653M7013S ; 654M7013S ; 655M7013S ; 656M7013S ; 657M7013S ; 658M7013S ; 659M7013S ; 6510M7013S ; 650M7507S ; 651M7507S ; 652M7507S ; 653M7507S ; 654M7507S ; 655M7507S ; 656M7507S ; 657M7507S ; 658M7507S ; 659M7507S ; 6510M7507S ; 650M7508S ; 651M7508S ; 652M7508S ; 653M7508S ; 654M7508S ; 655M7508S ; 656M7508S ; 657M7508S ; 658M7508S ; 659M7508S ; 6510M7508S ; 650M7509S ; 651M7509S ; 652M7509S ; 653M7509S ; 654M7509S ; 655M7509S ; 656M7509S ; 657M7509S ; 658M7509S ; 659M7509S ; 6510M7509S ; 650M7510S ; 651M7510S ; 652M7510S ; 653M7510S ; 654M7510S ; 655M7510S ; 656M7510S ; 657M7510S ; 658M7510S ; 659M7510S ; 6510M7510S ; 650M7511S ; 651M7511S ; 652M7511S ; 653M7511S ; 654M7511S ; 655M7511S ; 656M7511S ; 657M7511S ; 658M7511S ; 659M7511S ; 6510M7511S ; 650M7512S ; 651M7512S ; 652M7512S ; 653M7512S ; 654M7512S ; 655M7512S ; 656M7512S ; 657M7512S ; 658M7512S ; 659M7512S ; 6510M7512S ; 650M7513S ; 651M7513S ; 652M7513S ; 653M7513S ; 654M7513S ; 655M7513S ; 656M7513S ; 657M7513S ; 658M7513S ; 659M7513S ; 6510M7513S ; 650M8007S ; 651M8007S ; 652M8007S ; 653M8007S ; 654M8007S ; 655M8007S ; 656M8007S ; 657M8007S ; 658M8007S ; 659M8007S ; 6510M8007S ; 650M8008S ; 651M8008S ; 652M8008S ; 653M8008S ; 654M8008S ; 655M8008S ; 656M8008S ; 657M8008S ; 658M8008S ; 659M8008S ; 6510M8008S ; 650M8009S ; 651M8009S ; 652M8009S ; 653M8009S ; 654M8009S ; 655M8009S ; 656M8009S ; 657M8009S ; 658M8009S ; 659M8009S ; 6510M8009S ; 650M8010S ; 651M8010S ; 652M8010S ; 653M8010S ; 654M8010S ; 655M8010S ; 656M8010S ; 657M8010S ; 658M8010S ; 659M8010S ; 6510M8010S ; 650M8011S ; 651M8011S ; 652M8011S ; 653M8011S ; 654M8011S ; 655M8011S ; 656M8011S ; 657M8011S ; 658M8011S ; 659M8011S ; 6510M8011S ; 650M8012S ; 651M8012S ; 652M8012S ; 653M8012S ; 654M8012S ; 655M8012S ; 656M8012S ; 657M8012S ; 658M8012S ; 659M8012S ; 6510M8012S ; 650M8013S ; 651M8013S ; 652M8013S ; 653M8013S ; 654M8013S ; 655M8013S ; 656M8013S ; 657M8013S ; 658M8013S ; 659M8013S ; 6510M8013S ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Hệ thống Implant nha khoa nhằm thay thế răng mất để phục hồi chức năng ăn nhai. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
23 Giá đỡ khớp nối MMAC Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng để kết nối abutment và chân trụ răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
24 Bộ khớp nối MTCH45 ;MTCH55 ;MTCN45 ;MTCN55; MTCP45; MTCP55 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được dùng để gắn vào chân trụ răng với mục đích xác định và quét vị trí của chân trụ răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
25 Bộ khớp nối MATCH45 ;MATCH55 ;MATCN45 ;MATCN55 ;MATCP45;MATCP55 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Là cấu trúc thượng tầng của Implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì phục hình sau khi cấy ghép chân trụ răng (sử dụng tạm thời) Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
26 Khớp nối MACH45015B ; MACH45115B ; MACH45215B ; MACH45315B ; MACH45025B ; MACH45125B ; MACH45225B ; MACH45325B ; MACH55015B ; MACH55115B ; MACH55215B ; MACH55315B ; MACH55025B ; MACH55125B ; MACH55225B ; MACH55325B ; MACN45015B ; MACN45115B ; MACN45215B ; MACN45315B ; MACN45025B ; MACN45125B ; MACN45225B ; MACN45325B ; MACN55015B ; MACN55115B ; MACN55215B ; MACN55315B ; MACN55025B ; MACN55125B ; MACN55225B ; MACN55325B ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
27 Khớp nối MAC4501S ; MAC4502S ; MAC4503S ; MAC4504S ; MAC4505S ; MAC4506S ; MAC4507S ; MAC4508S ; MAC4509S ; MAC4510S ; MAC5001S ; MAC5002S ; MAC5003S ; MAC5004S ; MAC5005S ; MAC5006S ; MAC5007S ; MAC5008S ; MAC5009S ; MAC5010S ; MAC5501S ; MAC5502S ; MAC5503S ; MAC5504S ; MAC5505S ; MAC5506S ; MAC5507S ; MAC5508S ; MAC5509S ; MAC5510S ; MAC6001S ; MAC6002S ; MAC6003S ; MAC6004S ; MAC6005S ; MAC6006S ; MAC6007S ; MAC6008S ; MAC6009S ; MAC6010S ; MAC6501S ; MAC6502S ; MAC6503S ; MAC6504S ; MAC6505S ; MAC6506S ; MAC6507S ; MAC6508S ; MAC6509S ; MAC6510S ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
28 Bộ dấu chụp răng OSH4014PA ; OSH4024PA ; OSH4034PA ; OSH4044PA ; OSH4016PA ; OSH4026PA ; OSH4036PA ; OSH4046PA ; OSH4014TA ; OSH4024TA ; OSH4034TA ; OSH4044TA ; OSH4016TA ; OSH4026TA ; OSH4036TA ; OSH4046TA ; OSH4514PA ; OSH4524PA ; OSH4534PA ; OSH4544PA ; OSH4516PA ; OSH4526PA ; OSH4536PA ; OSH4546PA ; OSH4514TA ; OSH4524TA ; OSH4534TA ; OSH4544TA ; OSH4516TA ; OSH4526TA ; OSH4536TA ; OSH4546TA ; OSH5014PA ; OSH5024PA ; OSH5034PA ; OSH5044PA ; OSH5016PA ; OSH5026PA ; OSH5036PA ; OSH5046PA ; OSH5014TA ; OSH5024TA ; OSH5034TA ; OSH5044TA ; OSH5016TA ; OSH5026TA ; OSH5036TA ; OSH5046TA ; OSH5514PA ; OSH5524PA ; OSH5534PA ; OSH5544PA ; OSH5516PA ; OSH5526PA ; OSH5536PA ; OSH5546PA ; OSH5514TA ; OSH5524TA ; OSH5534TA ; OSH5544TA ; OSH5516TA ; OSH5526TA ; OSH5536TA ; OSH5546TA ; OSH6014PA ; OSH6024PA ; OSH6034PA ; OSH6044PA ; OSH6016PA ; OSH6026PA ; OSH6036PA ; OSH6046PA ; OSH6014TA ; OSH6024TA ; OSH6034TA ; OSH6044TA ; OSH6016TA ; OSH6026TA ; OSH6036TA ; OSH6046TA ; OSH6514PA ; OSH6524PA ; OSH6534PA ; OSH6544PA ; OSH6516PA ; OSH6526PA ; OSH6536PA ; OSH6546PA ; OSH6514TA ; OSH6524TA ; OSH6534TA ; OSH6544TA ; OSH6516TA ; OSH6526TA ; OSH6536TA ; OSH6546TA ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutcoping là một phần đính kèm để tái tạo mô hình nha khoa được sử dụng để lấy dấu trong quá trình phẫu thuật cấy ghép. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
29 Chân trụ răng IBS3009F ; IBS3011F ; IBS3013F ; IBS3509F ; IBS3511F ; IBS3513F ; IBS4007F ; IBS4009F ; IBS4011F ; IBS4013F ; IBS4507F ; IBS4509F ; IBS4511F ; IBS4513F ; IBS5007F ; IBS5009F ; IBS5011F ; IBS5013F ; IBS5507F ; IBS5509F ; IBS5511F ; IBS5513F ; IBS6007F ; IBS6009F ; IBS6011F ; IBS6013F ; IBS6507F ; IBS6509F ; IBS6511F ; IBS6513F ; IBS4007FC ; IBS4009FC ; IBS4011FC ; IBS4013FC ; IBS4507FC ; IBS4509FC ; IBS4511FC ; IBS4513FC ; IBS5007FC ; IBS5009FC ; IBS5011FC ; IBS5013FC ; IBS5507FC ; IBS5509FC ; IBS5511FC ; IBS5513FC ; IBS6007FC ; IBS6009FC ; IBS6011FC ; IBS6013FC ; IBS6507FC ; IBS6509FC ; IBS6511FC ; IBS6513FC ; FC4007 ; FC4009 ; FC4011 ; FC4013 ; FC4507 ; FC4509 ; FC4511 ; FC4513 ; FC5007 ; FC5009 ; FC5011 ; FC5013 ; FC5507 ; FC5509 ; FC5511 ; FC5513 ; FC6007 ; FC6009 ; FC6011 ; FC6013 ; FC6507 ; FC6509 ; FC6511 ; FC6513 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Hệ thống Implant nhằm thay thế răng bị mất để phục hồi chức năng ăn, nhai của răng. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
30 Bộ khớp nối HISS4014 ; HISS4024 ; HISS4034 ; HISS4044 ; HISS4514 ; HISS4524 ; HISS4534 ; HISS4544 ; HISS5014 ; HISS5024 ; HISS5034 ; HISS5044 ; HISS5514 ; HISS5524 ; HISS5534 ; HISS5544 ; HISS6014 ; HISS6024 ; HISS6034 ; HISS6044 ; HISS6514 ; HISS6524 ; HISS6534 ; HISS6544 ; HISS4015 ; HISS4025 ; HISS4035 ; HISS4045 ; HISS4515 ; HISS4525 ; HISS4535 ; HISS4545 ; HISS5015 ; HISS5025 ; HISS5035 ; HISS5045 ; HISS5515 ; HISS5525 ; HISS5535 ; HISS5545 ; HISS6015 ; HISS6025 ; HISS6035 ; HISS6045 ; HISS6515 ; HISS6525 ; HISS6535 ; HISS6545 ; HISS4017 ; HISS4027 ; HISS4037 ; HISS4047 ; HISS4517 ; HISS4527 ; HISS4537 ; HISS4547 ; HISS5017 ; HISS5027 ; HISS5037 ; HISS5047 ; HISS5517 ; HISS5527 ; HISS5537 ; HISS5547 ; HISS6017 ; HISS6027 ; HISS6037 ; HISS6047 ; HISS6517 ; HISS6527 ; HISS6537 ; HISS6547 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Hệ thống Implant nhằm thay thế răng bị mất để phục hồi chức năng ăn, nhai của răng. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
31 Nắp trụ lành thương OISS404C ; OISS405C ; OISS407C ; OISS454C ; OISS455C ; OISS457C ; OISS504C ; OISS505C ; OISS507C ; OISS554C ; OISS555C ; OISS557C ; OISS654C ; OISS655C ; OISS657C ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Nắp khớp nối abutment là nắp bảo vệ khoang miệng bằng cách che tạm thời trụ abutment. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
32 Vít vặn khớp nối OIAS400 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng để cố định abutment Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
33 Bộ khớp nối OISS404C ; OISS405C ; OISS407C ; OISS454C ; OISS455C ; OISS457C ; OISS504C ; OISS505C ; OISS507C ; OISS554C ; OISS555C ; OISS557C ; OISS654C ; OISS655C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; OISS657C ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
34 Bộ khớp nối HISA40115 ; HISA40215 ; HISA40315 ; HISA40415 ; HISA40125 ; HISA40225 ; HISA40325 ; HISA40425 ; HISA45115 ; HISA45215 ; HISA45315 ; HISA45415 ; HISA45125 ; HISA45225 ; HISA45325 ; HISA45425 ; HISA50115 ; HISA50215 ; HISA50315 ; HISA50415 ; HISA50125 ; HISA50225 ; HISA50325 ; HISA50425 ; NHSA40115 ; NHSA40215 ; NHSA40315 ; NHSA40415 ; NHSA40125 ; NHSA40225 ; NHSA40325 ; NHSA40425 ; NHSA45115 ; NHSA45215 ; NHSA45315 ; NHSA45415 ; NHSA45125 ; NHSA45225 ; NHSA45325 ; NHSA45425 ; NHSA50115 ; NHSA50215 ; NHSA50315 ; NHSA50415 ; NHSA50125 ; NHSA50225 ; NHSA50325 ; NHSA50425 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
35 Bộ khớp nối FUPH4001 ; FUPH4501 ; FUPN4001 ; FUPN4501 ; FUCH4001 ; FUCH4501 ; FUCN4001 ; FUCN4501 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
36 Bộ khớp nối tạm thời TAPH4513 ;TAPN4513 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYTphục hồi chức năng ăn, nhai của răng. TTBYT Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYTLoại B
37 Bộ nắp trụ lành thương MAHC45C ;MAHC55C ;MAHC45 ;MAHC55 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Nắp kỹ thuật số là một cấu trúc tạm thời được sử dụng để bảo đảm thời gian phục hình sau khi được ghép nối với khớp nối abutment. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYTất để phục hồi chức năng ăn, nhai của răng. TTBYT Loại B
38 Bộ nắp trụ lành thương MAHC CAP 4.5 ;MAHC CAP 5.5 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Nắp khớp nối abutment là nắp bảo vệ khoang miệng bằng cách che tạm thời trụ abutment. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
39 Bộ khớp nối FMH482070 ; FMH483080 ; FMH484090 ; FMH485100 ; FMH482081 ; FMH483091 ; FMH484101 ; FMH484103 ; FMH485113 ; FMN482081 ; FMN483091 ; FMN484101 ; FMN484103 ; FMN485113 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Abutment là cấu trúc thượng tầng của implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự phục hồi sau khi cấy ghép cấu trúc nền của implant - là khớp nối giữa chân trụ răng (fixture) và mão răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
40 Bộ khớp nối MCCH48R ; MCCN48R ; MCPH48R ; MCPN48R ; MCTH48R ; MCTN48R ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Là cấu trúc thượng tầng của Implant và được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì phục hình sau khi cấy ghép chân trụ răng Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
41 Vít vặn nắp lành thương MASR Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Giúp kết nối Cylinder/Nắp với fixture Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
42 Vít vặn khớp nối MUASR Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Vít kết nối abutment và fixture Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
43 Vít ren HISC00 ;HISCM Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng để gắn vào chân trụ răng sau khi hoàn thành cấy ghép chân trụ răng. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
44 Vít vặn chân trụ răng MS1.5 ;MS2.5; MS3.5 ;MS4.5 Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được dùng để cố định chân trụ răng cho đến khi hoàn thành quá trình tích hợp xương sau khi cấy ghép implant Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
45 Bộ khớp nối FLH402 ; FLH403 ; FLH404 ; FLH452 ; FLH453 ; FLH454 ; FLN402 ; FLN403 ; FLN404 ; FLN452 ; FLN453 ; FLN454 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Là kết nối thượng tầng của implant, được sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì phục hình sau khi cắm implant Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
46 Bộ khớp nối FCH1020A ;FCN1020A ;FCH1020D ;FCN1020D Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng trong quá trình phục hình, cho các trường hợp các khớp nối abutment không đáp ứng được hình dạng phục hình. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
47 Bộ khớp nối FMAH451 ; FMAH452 ; FMAH453 ; FMAH454 ; FMAH551 ; FMAH552 ; FMAH553 ; FMAH554 ; FMAH651 ; FMAH652 ; FMAH653 ; FMAH654 ; FMAH751 ; FMAH752 ; FMAH753 ; FMAH754 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng trong quá trình phục hình, cho các trường hợp các khớp nối abutment không đáp ứng được hình dạng phục hình. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
48 Bộ khớp nối FMAN451 ; FMAN452 ; FMAN453 ; FMAN454 ; FMAN551 ; FMAN552 ; FMAN553 ; FMAN554 ; FMAN651 ; FMAN652 ; FMAN653 ; FMAN654 ; FMAN751 ; FMAN752 ; FMAN753 ; FMAN754 ; Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng trong quá trình phục hình, cho các trường hợp các khớp nối abutment không đáp ứng được hình dạng phục hình. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
49 Vít ren HISCS Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Dùng để gắn vào chân trụ răng sau khi hoàn thành cấy ghép chân trụ răng. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
50 Bộ khớp nối MPSR40BT Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được dùng để kiểm soát chiều cao khớp cắn của bệnh nhân trong quá trình sản xuất mão sáp Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
51 Bộ khớp nối MPLP40ST ;MPLP40BT ;MPLP45ST; MPLP45BT ;MPLP55ST; MPLP55BT Innobiosurg Co., Ltd Innobiosurg Co., Ltd Được dùng để kiểm soát chiều cao khớp cắn của bệnh nhân trong quá trình sản xuất mão sáp Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B