STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ thống hút & làm tan mỡ bằng laser LipoLife Alma Lasers Alma Lasers hút & làm tan mỡ bằng laser Quy tắc 9 TTBYT Loại C
2 Máy điều trị bệnh bạch biến & vảy nến bằng ánh sáng 308 Excimer Alma Lasers Alma Lasers điều trị bệnh bạch biến & vảy nến bằng ánh sáng Quy tắc 9 TTBYT Loại C