STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm răng giả Theo danh mục đính kèm Mesa Di Sala Giacomo & C.S.N.C Mesa Di Sala Giacomo & C.S.N.C Dùng làm răng giả Qui tắc 8.1 TTBYT Loại B