STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ dùng trong bệnh viện HL-ICSD Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. /Hàn Quốc Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. /Hàn Quốc Sử dụng để thuốc và dụng cụ trong bệnh viện. Quy tắc 4 TTBYT Loại A