STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan răng nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Nobel Biocare AB Dùng lấy sạch tủy trong răng, nhắm phục hồi những răng sâu Qui tắc 6 TTBYT Loại B