STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số. Clear Vision REF JPI HEALTHCARE CO., LTD JPI HEALTHCARE CO., LTD Sử dụng để thu trực tiếp tín hiệu tia X, chuyển đổi thành hình ảnh X-Quang kỹ thuật số Quy tắc 10, mục 2 Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B