STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng TC – 750DA - TC – 500 - TC – 750A Medsource Medsource hấp tiệt trùng Quy tắc 15 TTBYT Loại C
2 Tủ sấy tiệt trùng SN 30 - SN 110 - SF 260 Memmert Memmert ấy tiệt trùng Quy tắc 15 TTBYT Loại C
3 Nồi hấp tiệt trùng SA - 600A - SAP - 450DKWY - SAT - 500DWY Sturdy Sturdy hấp tiệt trùng Quy tắc 15 TTBYT Loại C
4 Nồi hấp tiệt trùng - SA - 500A - SA - 300VF - SAT – 600 - CL - 40L - CL - 40M - CL - 32L - CLG - 32L - CL - 40S - MC - 40L - KT - 40S ALP ALP hấp tiệt trùng Quy tắc 15 TTBYT Loại C