STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển vi rút LB.VTM.EX CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Môi trường vận chuyển vi rút VTM (Viral Transport Medium) dùng để vận chuyển và bảo quản các mẫu bệnh phẩm có chứa vi rút bao gồm SARS-CoV-2 (COVID-19), Chlamydia spp., Mycoplasma spp. và Ureaplasma spp… Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A