STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm CO2 INCO108 ; INCO153 Memmert Memmert Ủ ấm cho việc nuôi cấy trong y khoa Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B
2 Tủ ấm lạnh IPP55 ; IPP110 ; IPP260 ; IPP750 Memmert Memmert sử dụng trong các ngành: vi sinh vật học, động vật học, thực phẩm, mỹ phẩm Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B