STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, Đo điện tim Quy tắc 10, phần II TTBYT Loại B