STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính chì Tấm kính chì Shenzhen Grand Import And Export Co.Ltd SHENZHEN CHINA Shenzhen Grand Import And Export Co.Ltd SHENZHEN CHINA Ngăn cản tia phóng xạ Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A