STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm lạnh Tủ ấm lạnh/ IPP55plus Memmert Memmert làm ấm lạnh thiết bị Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B