STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm lạnh Tủ ấm lạnh Memmert IPP110plus ; Tủ ấm lạnh Memmert IPP30plus Memmert Memmert sử dụng trong các ngành: vi sinh vật học, động vật học, thực phẩm, mỹ phẩm,… Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B
2 Tủ ấm CO2 Tủ ấm CO2 Memmert INCO246 med Memmert/ Memmert/ sử dụng trong các ngành: vi sinh vật học, động vật học, thực phẩm, mỹ phẩm,… Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B