STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mắc cài sứ dùng trong chỉnh nha Ceramic Brackets; Sensation Bracket System; PURE Bracket System; Reflections Bracket System; Encore! Bracket System ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để dán lên mỗi chân răng kết hợp cùng dây cung để cố định hàm răng chỉnh hô, móm theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mắc cài kim loại dùng trong chỉnh nha Metal Brackets; Votion Bracket System; Pinnacle Bracket System; Marquis Bracket System; Bionic Bracket System; Marquis TruGold Bracket System; Microtech Plus Bracket System; Sensation M Bracket System; Lotus Plus Bracket System; Lotus Plus DS Bracket System ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để dán lên mỗi chân răng kết hợp cùng dây cung để cố định hàm răng chỉnh hô, móm theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống dán dùng trong chỉnh nha Orthodontic Buccal Tubes; Trucast Buccal Tubes; TruEase Buccal Tubes; Trufit 2.0 Buccal Tubes; Votion Buccal Tubes ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để gắn vào răng hàm kết hợp cùng dây cung để cố định hàm răng chỉnh hô, móm theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Khâu chỉnh nha Preformed Orthodontic Bands; Orthodontic Molar Bands; Bicuspid Molar Bands; Trufit 2.0 Molar Bands; QuickFit Molar Bands; TruFit Molar Bands ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để gắn vào răng hàm kết hợp cùng dây cung để cố định hàm răng chỉnh hô, móm theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Nút dán mặt lưỡi Lingual Cleats; Lingual Lugs; Lingual Sheaths; Lingual Buttons; Direct Bond Orthodontic Attachments; EZ Space Maintainer; Lingual Eyelets; Bite Builder; Eruption Appliance; Tongue Tamers; Premium Eruption Appliance ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để gắn vào răng kết hợp cùng dây cung để cố định hàm răng chỉnh hô, móm theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây cung chỉnh nha TruFlex Nickel Titanium Full Form Archwires; TruFlex Nickel Titanium Euro Form Archwires; TruFlex Nickel Titanium Reverse Curve of Spee; TruFlex Nickel Titanium Straight Leg Reverse Curve of Spee; TruFlex Nickel Titanium Universal Form Archwires; TruFlex Nickel Titanium Pre-Torqued Full Form Archwires; TruFlex Thermal Nickel Titanium Full Form Archwires; TruFlex Thermal Nickel Titanium Euro Form Archwires; TruFlex Thermal Nickel Titanium Universal Form Archwires; TruFlex Copper Nickel Titanium Universal Form Archwires; TruFlex Copper Nickel Titanium Full Form Archwires; TruFlex Copper Nickel Titanium Euro Form Archwires; TRIFECTA Thermal Nickel Titanium; TruFlex Nickel Titanium De-Impacting; TruFlex Nickel Titanium Separating Springs; TruFlex Nickel Titanium Spools; TruFlex Nickel Titanium Distalizing Springs; TruFlex Nickel Titanium Closed Coil Springs; TruFlex Nickel Titanium Open Coil Springs; TruFlex Nickel Titanium TAD Closed Coil Springs ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng kết hợp với mắc cài để cố định hàm răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dây cung titan chỉnh nha BetaForce Beta Titanium Full Form Archwires; BetaForce Beta Titanium Euro Form Archwires; BetaForce Beta Titanium Universal Form Archwires; BetaForce Beta Titanium Straight Archwire ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng kết hợp với mắc cài để cố định hàm răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Dây cung thép chỉnh nha TruForce Stainless Steel Universal Form Archwires; TruForce Stainless Steel Full Form Archwires; TruForce Stainless Steel Euro Form Archwires; TruForce Stainless Steel Standard Form Archwires; TruForce Stainless Steel Retraction Archwires; 2 Keyhole Wire; 4 Keyhole Wire; Stainless Steel Brass Post Wire; T-Loop Wire; TruForce Stainless Steel 3-Strand Twist Wire Straight Lengths; TruForce Stainless Steel Straight Lengths; TruForce Stainless Steel Wire; TruForce Stainless Steel 6-Strand Coaxial Wire Straight Lengths; TruForce Stainless Steel Retainer Wire Straight Lengths; TruForce Stainless Steel 8-Strand Braided Archwire; Open Coil Spring Spools; Closed Coil Spring Spools; TruForce Stainless Steel Preformed Ligature Ties; TruForce Stainless Steel Kobayashi Ties; TruForce Stainless Steel Kobayashi Shorty Ties; TruForce Stainless Steel Preformed Shorty Ligature Ties; TruForce Stainless Steel Spooled Ligature Wire; TruForce Stainless Steel Flat Bow Preformed Retainer Wire ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng kết hợp với mắc cài để cố định hàm răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Dụng cụ chặn chỉnh nha Crimpable mini stops; Tooth Tone Crimpable Mini Stops; Crimpable split stops ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để dđưa vào dây cung và chặn cho dây cố định Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Móc chỉnh nha Crimpable Archwire Hooks; Crimpable Bi-Directional Ball Hooks; Tooth Tone Aesthetic Coated Crimpable Bi-Directional Ball Hooks; Crimpable Ball Hooks; Crimpable Cross Tubes; Crimpable Double Tubes ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để móc vào dây cung kết hợp với lò xo chỉnh nha để kéo răng về hướng theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Thun chỉnh nha Maximum Power Chain; Extreme Elastomeric Chain; Power Sticks Elastomeric Ligatures; Power Sticks; Orthodontic Elastics (Creatures of the Sea); Extraoral Latex Elastics; Elastoloop Separators; Rotation Wedges; Radiopaque Separators; Elastic Thread, Solid or Hollow; Elastic Directors; Elastic Bumper Sleeve ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để buộc cố định mắc cài với dây cung Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Vật liệu gắn mắc cài chỉnh nha Resilience Light-Activated Orthodontic Adhesive System; Resilience Low Viscosity Light-Cure Flowable Composite; Resilience No Mix Primer-Activated Orthodontic Bonding System; Resilience Gel and Liquid Etchant; Resilience Light-Cure Band Cement; Resilience Multi-Cure Band Cement; Resilience Glass Ionomer Powder/Liquid; Resilience Glass Ionomer Paste/Paste; Plastic Conditioner; Porcelain Conditioner; Metal Primer; Enamel Catalyst Primer; Sealant Resin; Curing Light; Mini-Mold ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để dán mắc cài Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Vật liệu xúc tác Prophy Paste; Bonding Brush Applicators; TruEtch Aluminum Oxide ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để kết hợp với vật liệu hàn dây cung Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Vật liệu ép máng duy trì Retainer Material; Coping Material; Mouthguard Material ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để duy trì, giữ hàm răng đúng vị trí Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Móc bi chỉnh nha TruForce Ball Claps; Utility Wax Strips ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để móc vào dây cung kết hợp với lò xo chỉnh nha để kéo răng về hướng theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Ốc nong hàm TruEase Rapid Palatal Expanders; Rapid Palatal Expanders; Expansion Screws ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng kết hợp với mắc cài kéo giãn hàm răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Dụng cụ đóng khoảng chỉnh nha Fixed Intraoral Orthodontic Appliances; TruEase Bite Corrector ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng kết hợp với mắc cài kéo giãn hàm răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Dây duy trì Braided Retainer Wire; Flat Titanium Dead-Soft Lingual Wire; Bondable Lingual Retainers ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng kết hợp với mắc cài để cố định hàm răng Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Mắc cài composite dùng trong chỉnh nha Composite Brackets; Avalon Bracket System; OrthoFlex Bracket System; Rave Bracket System ORTHO TECHNOLOGY, Inc ORTHO TECHNOLOGY, Inc Dùng để dán lên mỗi chân răng kết hợp cùng dây cung để cố định hàm răng chỉnh hô, móm theo ý muốn Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B