STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo tải lượng vi khuẩn, virus bằng phương pháp realtime PCR m2000rt Instrument System/ 09K15-01 Life Technologies Holdings Pte Ltd Abbott Molecular Inc - Hệ thống m2000rt Instrument System là một thiết bị tự động hoàn toàn tích hợp các chức năng sau: thực hiện realtime PCR, ghi nhận, phân tích và trả kết quả các xét nghiệm định tính và đo tải lượng vi khuẩn, virus. - Hệ thống m2000rt Instrument System sử dụng hóa chất khuếch đại chuyên dụng của công ty Abbott Molecular Inc.. Quy tắc 1, Phần III , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D