STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A
2 Bàn khám Theo phụ lục Theo phụ lục SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. Sử dụng để nâng đỡ bệnh nhân trong thăm khám Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A