STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản vắc xin VLS 200A A/S Vestfrost Solutions A/S Vestfrost Solutions Bảo quản vắc xin Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A