STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ laser điều trị tĩnh mạch sử dụng 1 lần ELVeS Radial Slim TM Kit/ Venflon TM, IC CeramOptec GmbH Biolitec FZ LLC điều trị tĩnh mạch Quy tắc 9 TTBYT Loại B
2 Sợi laser điều trị rò hậu môn sử dụng 3 lần Filac® Fistula Probe, IC, A CeramOptec GmbH Biolitec FZ LLC điều trị rò hậu môn Quy tắc 9 TTBYT Loại B