STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ Theo phụ lục Theo phụ lục Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co., Ltd Dùng cho mục đích hỗ trợ khúc xạ của mắt Quy tắc 4 – Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A