STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trợ cụ Captiv Freeliner Theo phụ lục Theo phụ lục Evolutis SAS Trợ cụ phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 6 TTBYT Loại B