STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRANG PHỤC BẢO HỘ DÙNG TRONG Y TẾ Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO Dùng bảo hộ cho nhân viên y tế, bác sỹ trong phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân, chống dịch Phụ lục I, Phần II, Quy tắc 4 TTBYT Loại A