STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực AA-M1C1 RION CO., LTD. RION CO., LTD. Máy sử dụng đo thính lực, thính giác ngôn luận, thính giác tự ghi, kiểm tra ngưỡng nghe Quy tắc 10 mục 2c - Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro TTBYT Loại B