STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Vi ống thông) can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục ASAHI INTECC CO.,LTD Dùng để mở đường trong can thiệp tim mạch Quy tắc 7 TTBYT Loại D