STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bảo vệ che chắn bức xạ Theo phụ lục Theo phụ lục Ji Sheng Medical Co., Ltd bảo vệ che chắn bức xạ Quy tắc 4 TTBYT Loại A