STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản mẫu HYCD-282, HYCD-282A, HYCD-469; HYCD-469A QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO., LTD QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO., LTD Bảo quản mẫu, lưu trữ huyết tương, sinh phẩm, vắc xin, thuốc và hóa chất... Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B