STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điều trị tủy; Endo - Radar Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd, Trung Quốc Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd, Trung Quốc Sử dụng trong điều trị nha khoa Quy tắc 9 TTBYT Loại B