STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ổ khí y tế Oxygen Outlet; Air Outlet; Vacuum Outlet; MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. Điều tiết lượng oxy và tạo ẩm oxy cho người bệnh từ hệ thống khí oxy Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình tạo ẩm dành cho khí y tế Medical Gas Flow Meter MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN AYMED MEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ Sử dụng lấy khí y tế đầu ra từ hệ thống khí Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C