STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản có bóng và ống nội khí quản không bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Ống nội khí quản được thiết kế đặt qua đường miệng hoặc đường mũi để kiểm soát đường thở. Trong trường hợp kiểm tra chức năng phổi hoặc ngực hít vào ở bệnh nhi, có thể chỉ định sử dụng ống nội khí quản có bóng chèn đường kính nhỏ. Quy tắc phân loại TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B