STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông Stent graft E-WIRE Theo phụ lục JOTEC GmbH Ống thông E-Wire tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt và thay thế các catheter trong các thủ thuật trong các thủ thuật chẩn đoán và can thiệp, đặc biệt là điều trị chứng phình động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực liên quan đến đặt mạch máu nhân tạo nội mạch. Quy tắc 6, mục 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D