STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ tiệt trùng UV HU-4030 Hanshin Medical Co.,Ltd Hanshin Medical Co.,Ltd Dùng trong việc tiệt trùng dụng cụ y tế nhanh và tiệt trùng bề mặt Sử dụng đèn cực tím (đèn tử ngoại – UV) tạo ra chùm tia có bước sóng quanh vùng bước sóng 260nm. Thường dùng tiệt trùng phòng mổ, không khí phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm Quy tắc 15, Mục D, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C