STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu YM101, YM103, YM201,YM301 Shenzhen Yimi Life Technology CO., Ltd, Trung Quốc Shenzhen Yimi Life Technology CO., Ltd, Trung Quốc Dùng để đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2), đo nhịp tim (PR), đo chỉ số tưới máu (PI) Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu YM102 Shenzhen Yimi Life Technology CO., Ltd, Trung Quốc Shenzhen Yimi Life Technology CO., Ltd, Trung Quốc Dùng để đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2), đo nhịp tim (PR) Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C