STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu gây dị ứng Q-Processor ProteomeTech Inc., ProteomeTech Inc., Dùng để rửa và ủ các panel dị nguyên Quy tắc 6 TTBYT Loại B