STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: nắp nhựa MOUTH CAPS (PP) WITH RUBBER DISC WITH STERILIZATION Jinan Youlyy Industrial Co.,Ltd Jinan Youlyy Industrial Co.,Ltd Dùng làm cổng truyền dịch, để lắp vào túi, chai truyền dịch Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện: nắp nhựa MOUTH PORT (PP) WITH STERILIZATION Jinan Youlyy Industrial Co.,Ltd Jinan Youlyy Industrial Co.,Ltd Dùng làm cổng truyền dịch, để lắp vào túi, chai truyền dịch Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B